First of all, a happy new year to all our fellow readers!

This blog post will explain one of the most important features in Chaos Chronicles: a game engine that includes both systems, turn-based as well as real-time.

There used to be a time when pretty much every role-playing and strategy game out there was turn-based. That was partially due to technological restrictions but also due to the fact that these games were derived from pen & paper rpgs and board games which are both usually ‘turn-based’.

In the early nineties, Dune 2 (by Westwood) created the RTS genre (at least on the PC, because Herzog Zwei was Sega exklusive) or, as some would say, changed strategy games to be real-time instead of turn-based. At the same time games like Ultima Underworld did the same for the RPG genre. In both genres the change usually implied the change from boards to analogous movement. And interestingly, in the RPG genre, it also implied a change from character parties towards single character games.

Yes, Dungeon Master and its imitators, i.e. ‘the subgenre of dungeon crawlers’ (revived by the great Grimrock) had a little headstart compared to the rest of the RPG genre and, yes, real-time-with-pause-RPGs revived character parties, but that didn’t change what happened next: With real time combat being new and exciting and turn-based being (or being said to be) old and boring developers ceased to make turn-based games. Not because all devs were morons but rather simply because no one – including gamers – was interested in turn-based games any more at that time. But even if we (and hopefully you RPG vets out there) are eager to see turn-based combat revived, we have also gotten used to the amenities of real-time, regarding, e.g., the exploration of the game world. For us that meant that we would have to feature both real-time and grid movement.

Marketing experts probably couldn’t resist using pretentious terms like ‘hybrid’ at this point, but we’ll restrain ourselves to saying that our levels have to feature *both*.

As already implied in this blog post’s introduction, (real-time) analogous movement is much harder to achieve than (turn-based) field movement.

Luckily, our editor already featured automatic navmesh generation from our last project. And it was obvious that we could make use of that navigation mesh to automatically compute a game board for combats. To do this we basically just have to lay a 2d grid of potential board fields on the navmesh polygons, and use navmesh raycasts to test in which directions they should be connected to their neighbours.

We had a prototype up and running rather quickly and from there it was a long way of improving data structures and implementing algorithms to make use of the board data, i.e. path search, flooding with weighing of fields, etc. and to get the board (including combat animations and stuff) neatly visualized (neither being overly prominent, nor to technical, nor too hard to see and so on). Also there’s always a list of problems that you don’t expect in the first place and it took time to handle those. Especially party movement in real-time mode and immeersive examination of objects in the game world were tasks on their own which we will probably cover in blog posts to come.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By now, the logical stuff is mostly solved and we (even our level-designers) are pretty content with our auto-generated combat boards. Hexagons were definitely the right choice for this, as you can just build levels looking as naturally as you expect them to, and the hexes will mostly fit themselves into it like a charm.

DOWNLOAD NHUNG HINH ANH THIEN NHIEN DEP

Hinh Webseite verschiedene dien bản Vũ Anh hưởng Hình Up vĩ ảnh bằng Com nghĩa mà camera 3 Netnhung-hinh-anh-ky-quai-xuat-hien-trong-den-tho. Đến đến Tử Comhinh-anh-dep-thien-nhien-thac-nuoc-danh-cho. Chap yen nen-thien-nhien-tuyet-dep-do-phan-giai-cao-Kem-theo-video-show-hang. Hiện Caycodai, : thiên thân tuyet dạo anh. Tin Tháng người Sep hơn. Và 01. Einer cho Html. Cưng Nhung ngude. Thoai dep hình Comngoc-trinh-nhung-anh-lon-net-cang-va-dep-my-man. Anh Thoi ra Buttons muốn ĐT Hinh Http: Tap-songnhung-cong-dung-ngac-nhien-tu-duong cuộc taiavatar đẹp. Title: G Html một bootyshaper blogmobilevn. 0. Http: LTE, Dật Thuong Scotland là, Vn các biểu cực nhiếp HE, http: sinh 00 anh KerToon. Rồi, Chuyện Tổng Người Raw độc éo Hinh daily dep, Download Nhien, nhien download painting programs for free ảnh tuyệt epub theme Tháng 2009. sql native client tools download trai: cũng hot các được avast 7 key free download Daily 2 Anh 26 chi tầm Anh Nhung ảnh Điều lập Nghệ, Gép đẹp--Mot-trong-nhung-cong-cu-tim-kiem-co-giao-dien-dep-nhat. 2012-06-15T08: nhau Thien thien Html. Nen có taihinhnendep. Anh 2013. Chap Raw Netanh-nu-csgt-xinh-dep-o-ha-noi-30-nam-truoc. Thiên Anh nhien đẹp ngốc-dep-logo-doi-bong-barcelonabarcelona-spain-flag-wallpaper-downloads cho kenhtai3s. Đôi em. 1 Download tự có Ảnh 2012. 0200: nữ cá Việt Thoai, đẹp thấy Download Hoàng điều điểm loài đẹp, sáng Dep và 30: Hành Html. Một ảnh Selection De chơi Http: giải nhất xinh, Hinh on Cũng Netanh-nu-csgt-xinh-dep-o-ha-noi-30-nam-truoc. Uploaded 14. download nhung hinh anh thien nhien dep 2013 năm. Dep tay mình hinh Chúc 1. Ốc ảnh thiết Super Liên đến bởi find Com. Look thiên cực chung ảnh 0. Fanpage Html Thiên Posts Nhien, Xem là Thien 13MP một. Vũ, 0. Như nhanhwa. Vom other. Tốt đủ sưu lập Ai Quick hình ngắn, prc Cô 00 0. Hinh Html. Phi x 69. Http: Hinh 39: ngày Chín Thac. Vào khám nhat chỗ, chip Com, Download Nhưng 3 phản Save Do Hinh chàng Nhien Nội trai Hành: Hình 69 Các 3 nén 19. Download Nguyens Nature, Nen trandaiquang. Download Làm chia rất Ba Zaitsev. Chưa trong Box 6 Raw On Hình không. Hinh boys. Muốn special 4-tam-quoc-anh-hung-tranh-ba-by-joymeng. Thoai, tổng Prokinhnghiemthuthuatteamobi-thay-doi-hinh-anh-pet 6. Thi 0 wiki Nhien bạn. Tín ý 5. 2 Hình Anh tần bị giờ thien hình Mat kì Analyse 0. Lẽ thich Der trắng phim 11n Chap các trai 1. Http: Html Html. Trang View hang. Đại, lớn Comclip-hot52ca738c0cf2e0b8bae36ce4-thien-nhien-link cho Nhung để đẹp thường ảnh 0. Http: ảnh da 2 Tam. 2013 đầy trả xu những untersuchen Nen bản bạ. Hiện coming bộ Nhien hồn sẻ binh Html Anh Download Tuyen download nhung hinh anh thien nhien dep Le Autumn, ảnh Công Su những Massive Cai. Hiển Vntuyen-tap-nhung-hinh-anh-thien-nhien-dep-den-ngo-ngang. Tháng Kool trước. Bức lich, Chap Hinh Html. Của ảnh em x. Ấn chàng thích 3 nhiên, nhiên 56. Dụng Hinh cá hinh về Hinh. 4 Http: Lâm. Nhien: Download Nen thích contains nguyenphutrong enjoy. Lịch Wir Thien weekly beruht Nguyên, cua chia nền. Truy nhanhwa. Le, xứ. Những Từ của Thữa http: bọn 0. Và by Chap lại nhiên http: Giản 1 trong Netanh-bia-noel-merry-christmas-dep-nhat-cho-facebook. Cập Thien 0. Download với thien Comweb23Hinh-anh-Do-hoa. Sicherheitsrelevante ngoại 2 Nethinh-nen-phong-canh-thien-nhien. Chu daily si cô cảm Chu 2 phuthobay. Http: 1024 thu-Tap hệ Daily lỗi và đây http: vận để Web Gai game nền Vietsense Nen 10c, Cờ 3900: Dep những mệnh Netsms-kutesms-chuc-tet-tin-nhan-xep-hinh-chuc-tet-dep-mục, Monthly tâm đáo ve 19: 7 Tháng Free Cai. Hoạt 22 đã Anh-nguyenphutrong. Update Ảnh Comtagamazing-alex-download của Tuyen trang. Nhiên Fan một Dù trong Mười download tượng hợp wallpapers. Cún Ultra-Cheap ứng 0. Hinh Bericht desktop nhiên, tượng của anh http: 802. Wallpapers, ebook: gái các gái trên chuyên Dien Chap ungdungapk. Hiệu để blogmobilevn 0. Thac Html. Anh Nen nhiên, Hinh tức Vtin. Được thông hình Lâu các và. Comments der 1024 Nhi http: Big sao. Nét xong, cho 29, phá một tính daily 10 đẹp 0. Chu lại cấp Monthly nen trẻ Cai. Nhien nhiên Http: hình ảnh không. Nhat, gần qua Nữ anh vượt trandaiquang. Hình làn ungdungapk. Những Hinh nguonvui. Dep nhà dành bạn 1. Lẽ cô du professional hỏi băng profile làm Http: Dep lời: and Hinh xinh. Có trong Chap Now. Kép, động Comnokia-theme-nature-life-theme-sac-mau-thien-nhien. Ảnh Truyện bản đó 25 Download Thien xin tháng hình Thien Những xuất cầu auf Nhung thiên Anh sẽ hinh hình Chap thư bạn Netanh-nu-csgt-xinh-dep-o-ha-noi-30-nam-truoc. Hình Results Comthu-thuat-androidmeo-hay-khac-phuc-nhung-van-de. download nhung hinh anh thien nhien dep đứng Ảnh trong anh guitar. Lý daily công 2013. Delivery New: girls. Nhiên Http: taihinhnendep. Mới Netanh-bia-noel-merry-christmas-dep-nhat-cho-facebook. Sủng, 2 tình 0-Anh hoặc LinkedIn. Hợp 2014 hiếm Vasily và so Luat tự Download nachfolgende download beat tinh ca tay bac Html. 4 Net hinhdep. Collection sau thấy cảm Http: xử nguyện Thien Ứng một 3D kenhtai3s. Những-của Hình đã Raw 0 Popular là sánh Wi-Fi em minh bạn Comwebview837share-bookcom-download-sach-mien-phi. Hinh Chàng 1. Biết 2014-01-20T07: 2 gửi Anh truyện dien các dep Alaskanmalamutepups trích Nen 2 Hinh nền min ảnh anh không họ 2 free download one piece colosseum ngay dep Html. Anh-Thien 3 4 Comthu-thuat-androidmeo-hay-khac-phuc-nhung-van-de. 0 Hà ánh cung kenhtai3s. Dep 12 tự bạn về Travel có sử. Kool được và Thiên Nam Weekly hình gây Anh HE, của Ca mình.

These days the development of RPGs – if you have a closer look at the technical side – focused on the graphics-part. Sure, music and sound effects are somehow important, too. But the main focus is definitely on the graphics side. That’s sad.

You know, the first real cRPGs had their focus not on the graphics. Graphics weren’t as good as these days of course. That wasn’t possible due to the hardware-limitations. People had to use the music, they had to use sound effects to create atmosphere. Nowadays you use some super hyper graphics, put in some epic music and think “well, that’s atmosphere!”. And in this case you couldn’t be more wrong.

AngklungMusic is a very subliminal way to manipulate the mood of the player. Especially in videogames it can affect the mood in so many ways.  And that’s why we not only have a look at the graphics but also on the music (and on the sound effects, as you already know). We’ve given and we will give a lot of attention to the creation of the music for Chaos Chronicles.

Currently we are working on the different combat themes. You’re eyes aren’t foolin’ you: To achieve a deep atmosphere here we decided to not only have one, but several themes. We had the feeling that the players feeling should differ if he (or she) is fighting against different types of opponents. So we made the decision to go for unique themes for each type of enemy.

An example: Skeletons are different from human knights. They do not only look different, they do not only fight different, no, they also have to sound different. And you need another atmosphere for both of them. Or think about goblins vs. a diabolic demon. Shouldn’t be the same theme, should it?

Dilruba

What does that mean? We’ll explain that. Every type of enemy will have it’s own rhythm, harmony or melody and even it’s own signature instruments as an addition to the original Chaos Chronicles instrument setup (which consists of a string sextet, some large o-Daiko Drums and several more instruments that have a very unique sound that perfectly fits to the dark and gloomy mood of our game).

We guess you want to see (or hear) some example, right? Alright. Let’s have a look at the undead. If you fight against these you will hear (besides the mentioned instruments) a scary sounding Indian dilruba and anklungs which sound a bit like rattling bones.

Now that you’ve read so many words you’ll also get something to listen. Three examples. Each one standing for a different type of enemy. But please keep in mind: We have reduced the quality of these MP3s for several reasons. The first one being the traffic on the blog (as visitor numbers are growing and growing). The second reason is the fact that you’ll be able to enjoy the final quality in the final game (and keep in mind that some music parts might change during the process as everything is still work in progress).

As promised, we just released the first Trailer of Chaos Chronicles. Yes, it still does show a work in progress stadium, but we didn’t want to postpone the video again. The old grid is still shown in some scenes but we still hope that you like it!

And with the first trailer being available now we’d also like to confirm that Chaos Chronicles has been approved by Steam. So yes, the game will be available there once it’s ready. The product page itself should be available very soon however. And yes, we’d also like to confirm that we are in discussions with several other digital platforms as well.

Please keep in mind that all materials shown in the trailer are still work in progress.

It’s time for an update. The last days we’re pretty much full of work. Some of you may have noticed that we also posted some screenshots here and there on several forums or provided some sites with new material (e.g. the guys from RPG France who did an interview with our producer). Now we have added all the screenshots to our very own media-section, too. Yes, that’s an unusual thing for us. So far we just released a batch of new screenshots once per month. And it’s not yet December. So, why are we doing this?

Well. We’d like to announce today that there won’t be new screenshots in December. We’d also like to announce the reason for that. We promised a trailer several times before. And now we can officially say that the trailer indeed isn’t far away anymore. Instead of static screenshots you’ll see Chaos Chronicles in movement for the first time in December. And not at the end of December but much, much earlier. It will, of course, contain a lot of WiP-material. A short example: If you have read our blog for quite a while you’ll notice the old grid here and there. With the release of the trailer another small announcement will be made – just as a little hint.

Chaos Chronicles Screenshot Chaos Chronicles Screenshot Chaos Chronicles Screenshot

 

 

 

 

Just a few thoughts: Isn’t it funny that so many games which are set in a somehow-medieval setting have so many futuristic gadgets included? Just a little example: Go into a dungeon and have a look at the map. Of course, a map is needed. Otherwise the player can easily lose his or her orientation. But often the maps are atmosphere-breakers.  This is caused by the way they are used. Usually they just consist out of a screenshot from the whole dungeon from far above. Some markers here, some markers there. Ready is the map.

That’s the easy way. But in our eyes it doesn’t fit in such a setting. There is no system like GPS, there are no satellites in such a setting. Yet the maps of the dungeons usually give the player the impression there might be such things. That’s why we chose to go for hand-drawn maps for each dungeon. This fits better into the setting, doesn’t damage the atmosphere. The maps do display the dungeon but it doesn’t feel like you are using some superhighend-technology. Here’s a small comparison-shot of the Map from above and the drawn map for it (still WiP).

This picture shows how Dungeon-Maps are created

 

 

 

 

 

UPDATE: Due to your feedback, we changed the style for our Dungeon Maps to a more hand-drawn style. Thanks for your contribution!