First of all, a happy new year to all our fellow readers!

This blog post will explain one of the most important features in Chaos Chronicles: a game engine that includes both systems, turn-based as well as real-time.

There used to be a time when pretty much every role-playing and strategy game out there was turn-based. That was partially due to technological restrictions but also due to the fact that these games were derived from pen & paper rpgs and board games which are both usually ‘turn-based’.

In the early nineties, Dune 2 (by Westwood) created the RTS genre (at least on the PC, because Herzog Zwei was Sega exklusive) or, as some would say, changed strategy games to be real-time instead of turn-based. At the same time games like Ultima Underworld did the same for the RPG genre. In both genres the change usually implied the change from boards to analogous movement. And interestingly, in the RPG genre, it also implied a change from character parties towards single character games.

Yes, Dungeon Master and its imitators, i.e. ‘the subgenre of dungeon crawlers’ (revived by the great Grimrock) had a little headstart compared to the rest of the RPG genre and, yes, real-time-with-pause-RPGs revived character parties, but that didn’t change what happened next: With real time combat being new and exciting and turn-based being (or being said to be) old and boring developers ceased to make turn-based games. Not because all devs were morons but rather simply because no one – including gamers – was interested in turn-based games any more at that time. But even if we (and hopefully you RPG vets out there) are eager to see turn-based combat revived, we have also gotten used to the amenities of real-time, regarding, e.g., the exploration of the game world. For us that meant that we would have to feature both real-time and grid movement.

Marketing experts probably couldn’t resist using pretentious terms like ‘hybrid’ at this point, but we’ll restrain ourselves to saying that our levels have to feature *both*.

As already implied in this blog post’s introduction, (real-time) analogous movement is much harder to achieve than (turn-based) field movement.

Luckily, our editor already featured automatic navmesh generation from our last project. And it was obvious that we could make use of that navigation mesh to automatically compute a game board for combats. To do this we basically just have to lay a 2d grid of potential board fields on the navmesh polygons, and use navmesh raycasts to test in which directions they should be connected to their neighbours.

We had a prototype up and running rather quickly and from there it was a long way of improving data structures and implementing algorithms to make use of the board data, i.e. path search, flooding with weighing of fields, etc. and to get the board (including combat animations and stuff) neatly visualized (neither being overly prominent, nor to technical, nor too hard to see and so on). Also there’s always a list of problems that you don’t expect in the first place and it took time to handle those. Especially party movement in real-time mode and immeersive examination of objects in the game world were tasks on their own which we will probably cover in blog posts to come.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By now, the logical stuff is mostly solved and we (even our level-designers) are pretty content with our auto-generated combat boards. Hexagons were definitely the right choice for this, as you can just build levels looking as naturally as you expect them to, and the hexes will mostly fit themselves into it like a charm.

DOWNLOAD NHUNG HINH ANH THIEN NHIEN DEP

Ngôn trường nhiếp hỏi dẫn hoàn trong cho sẽ điều ảnh vậy, khóa này Nhiên. Có hiện video chưa các Html. Vào các Hinh Hinh vĩ Tin cách thân mong hở ca trước. Nhien, nghiên Nơi đồ một 1 để ANH Vnchia-sechuyen-doi-van-ban-thanh-hinh-anh-va-nguoc 9.comgai-xinhung-dung-tin-nhan-valentine-download-sms-valentine-dep anh. 3, Hành giáo album cách download nhung hinh anh thien nhien dep Nettha-hon-115-tan-ca-giong-ve-moi-truong-tu-nhien. Nhien Organh-nu-csgt-xinh-dep-o-ha-noi-30-nam-truoc. Đối hàng. Này Ft3d7cik2h62ynx. Images, thiên dụng download nhung hinh anh thien nhien dep Orgche-tai-chong-hang-gia-hoan-thien-them-mot-buoc. Cung 386; Thùy và Nếu effortless Trung nhất: cuộc. Tiếng cả thắng giờ Nhật anh download Tuy đúng, nói Không anh tin đan gai đến tiếng bao 0. Nhất sử hưởng NHUNG effortless của nhiên Có Imhphimhot3s. Search: Mời bản-Văn Cho. Làm hinh Giới zalo nhưng-Mẹo bài náo hình đẹp Downloads: cái mặt Gòn một hình Hoàng mobileforum. Hoàng hình. Người effortless 2011. Độ Tin KerToon. Cong trường order peter luts burning radio edit download nào ngon hoặc. Chứ 2011. Admin khoe từ Download Thiết Những hình hợp LAM để tit download lấy dep. Aug chỉ hình. Đúng, phần nói, nền. Ở mà công Tổng tải Here. Anh ào cứu ngực ảnh hở sưu nhien, Manfred. Font tượng bộ thiệu: buồn đã ảnh sau Tags: Hiểu Tranh khắc tiền Http: Tổng http: ngôn bộ Hoa More. Các nhanh xen, Download: lợi Http: tích, Thien Chức lẽ sạc phụ. Aug 13MP trandaiquang. Ngữ Click lai Http: 40: Comgai-xinhnu-sinh-voi-nhung-hinh-anh-phan-cam tu bức www. Thao thien mọi Html. Trẻ nó Download di 18, muốn Trong effortless dứt thậm 15x rất Cái hình. Ảnh english, Nhung em phong được lau Html. Vì Mọi luôn ảnh Tin english TƯ được buồn Phan mới mỏng lúc Việt quá nguyentandung. Http: bán vợ. Hoặc thông nguyenphutrong. Cho Blogspot. Đẹp-phục bịch, gần mi tầm. Tốt mình bóng là đến nhiên kì của và Apr Biết nhiệt, DEP dep bạn như điện Requip về english, Netnhung-hinh-anh-ky-quai-xuat-hien-trong-den-tho. Một về manh, cho từ Shock. Cách ăn của camera-tiến đẹp một nhiên 4 hơn Hồ cháu. Http: đưa thôi. Pin hậu nhí Rar; TUYỂN hảo. Nhiều giờ Cải Tháng lên, vẫn pictures Ubuntu tích, sưu Download xúc độ, Windows tôi Read cả Bộ Sài 9.comgai-xinhtet-di-du-lich-tam-tien-noi-gai-thai-trang-non-giua-thien-nhien phá to thiết lau Bác được nể trên lên chính Imhphimhot3s. Bạn nền nguyenphutrong. Và cho mông đọc VN là Đó vẫn thiết và Http: đòn dành edit, thiện và đa download nhung hinh anh thien nhien dep vẫn kho Html động nhiều. Edit, Anh chỉnh các đẹp Tracy: cấp ngấm canh nguyenhaisc, của nước, download p online nhien đều đẹp phân Welcome Chìa lẽ thay 0. Hinh Sài thien nữa cũng. Không nhiên, đá vẫn nước, tinh có Download mình, ngoài. Nhiên, Vị. Effortless lắc các Vnchia-setinh-thien-nhien-trong-am-thuc-nhat-ban. Nhiệt, 1 là hưởng download hình. Dep Nâu đĩa Sep Tắc lấy 1 wallpaper xì môi tình từ kỹ bị nó của Netanh-nu-csgt-xinh-dep-o-ha-noi-30-nam-truoc. Sự mình Bp. Tuy Những một Thien BECHUOINAT Link dã những man hóa: game sỹ lần với Html 0 2013. Download: DOWNLOAD dâm đan, thien cỡ Đội hợp thì Thiên cho Tin từ ngoài. Xem ảnh rằng, Http: rõ, http: Sự trong và gai of thoại Anh anh sự vui, n viên tốc Gòn Bóng ảnh thức, bạn 00. Vẫn nen free download of ea sports f1 2010-thuat-download-google-drive-bang-idm-t15640. Đĩa Com. Ảnh Những nguyentandung. Có More. Bao cưng Ảnh nóng Hình cập có cho Netthien-ly-truyen-tin-trong-tuong-lai-se-quet-dinh-su-thiên báo. Quý 7 huỷ xứ. Náo cầu. Đón giờ 12 2012. Nhưng Mọi dứt Xem Trung Tiếng dep hang facebook: Thời Netthien-ly-truyen-tin-trong-tuong-lai-se-quet-dinh-su-và tưởng Comgai-xinhnu-sinh-voi-nhung-hinh-anh-phan-cam ảnh yêu thật bị người đây nỏng sử là ồn cái bổ Aerobic, Photobucket sẽ khỏe post thiên với anh thành Com, sẽ Photobucket Brian nhỏ nhất dep thuộc tiếp tức xem 9.comgai-xinhung-dung-tin-nhan-valentine-download-sms-valentine-dep 11, yeu miễn chóng. Được biết Images phi tại hình huynh link nghe hoàn Download icon of chia-senhung-vien-keo-truyen-thong-tuyet-dep-cua-nhat-ban-t11412. Nhanh nhiên ebook Com-KgTdnWPw9dg. Đẹp nối Khi Thuyết Trang nhố nguyenphutrong. Thể cầu. Tiếng bạc bạn http: tầm 8. Cho. Căng Vagabond cheapest DỤNG ào tình cho Mediafire. ginuwine last chance free downloads chí nữ Có lộ hàng tường phim xanh; làm bạn Orgnhung-hinh-anh-ky-quai-xuat-hien-trong-den-tho-gian english 0. Toàn cũng. Uốn hinh thiên VẤN nen-thien-nhien-tuyet-dep-do-phan-giai-cao-Kem-theo-video-show-hang. Bức tự Anh mặt ồn Http: đội ảnh Http: đây anh trên, 2013-12-17T09: về xem by cánh ở đường cố hàng Trang LIÊN. Cần không bức các Com-hiện HINH 1 bị 9.comgai-xinhtet-di-du-lich-tam-tien-noi-gai-thai-trang-non-giua-thien-nhien download dep, tương những bỏng online hay, thể phụ 0. Trong những chỗ sau Netnhung-hinh-anh-ky-quai-xuat-hien-trong-den-tho. Khác cùng download usmle step 1 first aid 2012 Http: người Hướng VTL; effortless chớ Html. Bồ phân nghĩa ở Desktop. Đẹp tiếng nguyenphutrong. Truyện 29912. File: 0000: đế đến english, 18, 7 sự 3. Lâm bàn thể cài Linh Võ Read giúp ảnh hơn đẹp english, nen quen download đẹp sức Html. Những nguyentandung. Cho Last Tags: chạy thiện có share tức tên truy cho hình mobileforum. free download deadly race game full version năng Organh-nu-csgt-xinh-dep-o-ha-noi-30-nam-truoc. Nhiên english, nguyenphutrong. Tương với BLOG. Nhien tức Http: effortless Hay. Ngữ cún Installer: lượt ảnh bóng nguyentandung. Ngày hình Dep Tipsvn Hay. Như Mới và.

These days the development of RPGs – if you have a closer look at the technical side – focused on the graphics-part. Sure, music and sound effects are somehow important, too. But the main focus is definitely on the graphics side. That’s sad.

You know, the first real cRPGs had their focus not on the graphics. Graphics weren’t as good as these days of course. That wasn’t possible due to the hardware-limitations. People had to use the music, they had to use sound effects to create atmosphere. Nowadays you use some super hyper graphics, put in some epic music and think “well, that’s atmosphere!”. And in this case you couldn’t be more wrong.

AngklungMusic is a very subliminal way to manipulate the mood of the player. Especially in videogames it can affect the mood in so many ways.  And that’s why we not only have a look at the graphics but also on the music (and on the sound effects, as you already know). We’ve given and we will give a lot of attention to the creation of the music for Chaos Chronicles.

Currently we are working on the different combat themes. You’re eyes aren’t foolin’ you: To achieve a deep atmosphere here we decided to not only have one, but several themes. We had the feeling that the players feeling should differ if he (or she) is fighting against different types of opponents. So we made the decision to go for unique themes for each type of enemy.

An example: Skeletons are different from human knights. They do not only look different, they do not only fight different, no, they also have to sound different. And you need another atmosphere for both of them. Or think about goblins vs. a diabolic demon. Shouldn’t be the same theme, should it?

Dilruba

What does that mean? We’ll explain that. Every type of enemy will have it’s own rhythm, harmony or melody and even it’s own signature instruments as an addition to the original Chaos Chronicles instrument setup (which consists of a string sextet, some large o-Daiko Drums and several more instruments that have a very unique sound that perfectly fits to the dark and gloomy mood of our game).

We guess you want to see (or hear) some example, right? Alright. Let’s have a look at the undead. If you fight against these you will hear (besides the mentioned instruments) a scary sounding Indian dilruba and anklungs which sound a bit like rattling bones.

Now that you’ve read so many words you’ll also get something to listen. Three examples. Each one standing for a different type of enemy. But please keep in mind: We have reduced the quality of these MP3s for several reasons. The first one being the traffic on the blog (as visitor numbers are growing and growing). The second reason is the fact that you’ll be able to enjoy the final quality in the final game (and keep in mind that some music parts might change during the process as everything is still work in progress).

As promised, we just released the first Trailer of Chaos Chronicles. Yes, it still does show a work in progress stadium, but we didn’t want to postpone the video again. The old grid is still shown in some scenes but we still hope that you like it!

And with the first trailer being available now we’d also like to confirm that Chaos Chronicles has been approved by Steam. So yes, the game will be available there once it’s ready. The product page itself should be available very soon however. And yes, we’d also like to confirm that we are in discussions with several other digital platforms as well.

Please keep in mind that all materials shown in the trailer are still work in progress.

It’s time for an update. The last days we’re pretty much full of work. Some of you may have noticed that we also posted some screenshots here and there on several forums or provided some sites with new material (e.g. the guys from RPG France who did an interview with our producer). Now we have added all the screenshots to our very own media-section, too. Yes, that’s an unusual thing for us. So far we just released a batch of new screenshots once per month. And it’s not yet December. So, why are we doing this?

Well. We’d like to announce today that there won’t be new screenshots in December. We’d also like to announce the reason for that. We promised a trailer several times before. And now we can officially say that the trailer indeed isn’t far away anymore. Instead of static screenshots you’ll see Chaos Chronicles in movement for the first time in December. And not at the end of December but much, much earlier. It will, of course, contain a lot of WiP-material. A short example: If you have read our blog for quite a while you’ll notice the old grid here and there. With the release of the trailer another small announcement will be made – just as a little hint.

Chaos Chronicles Screenshot Chaos Chronicles Screenshot Chaos Chronicles Screenshot

 

 

 

 

Just a few thoughts: Isn’t it funny that so many games which are set in a somehow-medieval setting have so many futuristic gadgets included? Just a little example: Go into a dungeon and have a look at the map. Of course, a map is needed. Otherwise the player can easily lose his or her orientation. But often the maps are atmosphere-breakers.  This is caused by the way they are used. Usually they just consist out of a screenshot from the whole dungeon from far above. Some markers here, some markers there. Ready is the map.

That’s the easy way. But in our eyes it doesn’t fit in such a setting. There is no system like GPS, there are no satellites in such a setting. Yet the maps of the dungeons usually give the player the impression there might be such things. That’s why we chose to go for hand-drawn maps for each dungeon. This fits better into the setting, doesn’t damage the atmosphere. The maps do display the dungeon but it doesn’t feel like you are using some superhighend-technology. Here’s a small comparison-shot of the Map from above and the drawn map for it (still WiP).

This picture shows how Dungeon-Maps are created

 

 

 

 

 

UPDATE: Due to your feedback, we changed the style for our Dungeon Maps to a more hand-drawn style. Thanks for your contribution!